SMUGA Studio

interior design

SMUGA Studio

Projektowanie wnętrz prywatnych, przestrzeni publicznych i medycznych, takich jak hotele, szpitale, pralnie, sklepy, witryny itp.
Interior design of private apartments, public and medical spaces such as hotels, hospitals, laundry rooms, shops, windows display etc.

Our Clients

| Tchibo |  Hospital Copernicus in Lodz | ProHotels | Pamso Stores | Laundry Services Ekotop |

SmugaStudio_EwaSmuga_01e

Ewa Smuga, leading designer
Lubię tworzyć, poszukiwać, by móc zaskakiwać samą siebie.

Nazywam się Ewa Smuga i na co dzień zajmuję się kompleksowym projektowaniem wnętrz pomieszczeń mieszkalnych i komercyjnych. W moich pracach często sięgam po innowacyjne koncepcje, przełamując powszechnie stosowane i dostrzegane schematy. Bardzo chętnie podejmuję się realizacji projektów wnętrz, które mogłyby stanowić swoiste wyzwanie, a które są dla mnie kolejną okazją do dalszego doskonalenia posiadanych umiejętności oraz rozwoju kreatywności. Moimi klientami są osoby prywatne oraz instytucje publiczne, które poszukują rozwiązań architektonicznych na wysokim poziomie estetycznym. Tworzone przeze mnie projekty to kompozycje zawsze dopasowane do wymogów technicznych i ekonomicznych oraz wizualnie spójne ze stylem budowanej marki przedsiębiorstwa czy osobowością prywatnego inwestora.
Zapraszam Cię do wspólnego zaprojektowania wymarzonych wnętrz z wykorzystaniem Twoich wskazówek oraz mojego doświadczenia i umiejętności.


NAGRODY od: Ministra Kultury RP | Fabryki Sztuki w Łodzi | Ceramiki Paradyż | Midas
WYKSZTAŁCENIE: Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, Sztuki Wizualne | Politechnika Łódzka, Wzornictwo | l’Ecole Supérieure d’Art et de Design d’Amiens (Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Amiens we Francji – stypendium zagraniczne), Design
Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP 2009/2010 za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne

Ewa Smuga, leading designer
I create to be able to surprise myself.


My name is Ewa Smuga and I deal with a complex interior design of residential and commercial spaces. In my work, I often reach for innovative concepts, breaking the widely used and perceived schemas. I am very happy to undertake to design projects that could provide a kind of challenge, and that is for me another opportunity to continue to improve my skills and creativity. My clients are private individuals and public institutions that are seeking architectural solutions at a high aesthetic level. I created projects compositions always matched to the technical and economic requirements and visually consistent with the style of the company which built the brand and personality of a private investor.
I invite you to design a unique design using your tips and my experience and skills.

AWARDS from: Polish Ministry of Culture and National Heritage | Art Factory in Lodz | Paradyz Ceramics | Midas Company
EDUCATION: Academy of Art in Lodz, Visual Arts | Technical University in Lodz, Design |L’Ecole Supérieure d’Art et de Design d’Amiens in France, Design – scholarship
Scholarship from Polish Ministry of Culture and National Heritage 2009/2010 for outstanding artistic achievementsMedia


Contact

Sarmacka 15 Street, Warsaw, Poland
+48 504 374 682
info@smuga.eu
www.ewasmuga.com
www.facebook.comsmuga_png_07